Archiv

Letní dílny 2017

V týdnu od 28. 8. do 1. 9. 2017 se konaly již tradičně Letní dílny. V prostorách ZŠ Třebízského to byly opět dílny keramické, výtvarné a taneční. Divadelní dílny se konaly letos poprvé v areálu zámku Veltrusy.

Letní dílny 2016

Taneční dílny pod vedením paní učitelky Silvie Hodkové:

Spojení tance, hry, krásné hudby a radosti z pohybu.

Literárně-dramatická tvorba pod vedením učitelů Jana Bouchnera a Adama Závodského:

Divadelní dílny s komplexně rozpracovanou hrou využívající techniky hry v roli, improvizace, komunikace, kooperace, různá dramatická cvičení, dále pohybové a hlasové hry, cvičení a zpěv spolu s možností zažít něco neopakovatelného na vlastní kůži.

Výtvarná tvorba pod vedením učitelů Dáši Chladové a Matěje Růžičky:

„V našich výtvarných dílnách pracujeme pomocí výtvarných her, projektů a etud. Vytváříme i akční velkoplošné malby. Protože jak víme, spontaneita se nedá nařídit, vytváříme spolu s dětmi atmosféru, která jejich spontaneitu umožňuje. Soudíme dle reakcí dětí i rodičů, že výtvarné dílny se letos opět povedly.“

Výtvarná tvorba pod vedením paní učitelky Jitky Jeslínkové:

Výtvarný projekt – pan STROM

„Naše motto:   Nechceme nikoho poučovat, ale máme ke všem malou prosbu. Nekácejte stromy, pokud nemusíte, a pokud můžete, sázejte nové. Pokud se Vám chce, zkuste se jako my, se stromy v okolí trochu skamarádit – dozvědět se o nich trochu víc, než vám do hlavy natloukly ve škole. Stromy tu byly mnohem dřív než my a bylo by jen dobré, aby tu byly i po nás…..

A ještě jedna věc: strom bez člověka je v pohodě. Ale člověk bez stromu žít nemůže!!!!!!!!“

Úvod

Moto je opsané z jedné z tabulky od malých ochranářů na začátku lesa někde na Vysočině, napsaná neumělým dětským písmem a podepsané skautskými přezdívkami dětí.

O pár let mne inspirovala tato tabulka jako program nejen na dětské tábory, ale i její zkrácená verze pro naše Letní letošní dílny.

Jako sjednocující složku pro naší letní výtvarnou skupinu jsem  vybrala  ,,obyčejný,, STROM. Něco, co všichni od dětství známe a připadá  nám  normální,  že nás každý den obklopuje. Až se zapomeneme dívat a vnímat změny nebo detaily všedního dne, do kterých určitě STROM patří. Budeme-li se mu věnovat těch pár dní v letních dílnách, určitě najdeme něco, co neznáme a výtvarně poznáme a jistě nám v našich vzpomínkách zůstane

Sešla se skvělá skupinka 12 dětí různého věku – půl na půl – kluci – holky.

Po celé letní dílny si v poledním klidu (na karimatkách s vlastním polštářkem ) čteme knihu ŠKOLA MALÉHO STROMU (Forest Carter).

Dobrodružství malého indiána, který jako my poznává přírodu a respekt k ní, většinu dětí tak zaujal, že polední klid se stává delší a delší a inspiruje nás k dalším stromovým aktivitám.

Jeden den máme i výlet do zahrad zámku Veltrusy společně s VO, kde se zúčastníme osvětového výtvarného projektu o zahradách a stromech na zámku.

Děti si na začátku letních dílen vyrobí svůj deníček, kam každý den kreslí i zapisují  nejen program dne, popis různých výtvarných technik a také svoje pocity.

Galerie v přírodě

Motivace :  Nemusíme za uměním chodit vždy do galerií,  příroda nám sama nabízí řadu výtvarných zážitků. jen jim trochu pomůžeme. Vyhledáme do vlastnoručně připravených papírových rámů ty nejkrásnější detaily kůry.

Hra s objevováním nezvyklých pohledů a použití stromu jako modelu

Akce v přírodě: po připevnění rámů na kmen zmapovat tužkou krajinu kůry. Rámy necháme připevněné pro další náhodné milovníky umění. Celá skupina si prohlíží ,,obrazy,, v rámečcích, popisujeme, co v kůře vidíme, proč si který výtvarník právě vybral tento strom a tento detail.

Celou akci dokumentujeme a fotíme detaily kůry k dalšímu použití. Děti se učí poznávat druh stromu podle listí i kůry. Na závěr každý vybírá nejhezčí detail kůry (nesmí hlasovat pro ten svůj)

Otisky

Na náš strom již nahlížíme výtvarným pohledem. Jsou i jiné záznamy reality, než je

Fotodokumentace  Jsou to otisky . Protože jsme  VO Keramika jinak, otiskneme si 3 druhy kůry z různých stromů na zahradě školy do připravených destiček z hlíny. Samozřejmě si je i popíšeme a opět porovnáváme a anonymně vybíráme ten nejkrásnější a nejpovedenější otisk . Po výpalu a zatření burelem sestavíme závěs s pomocí přírodního smotaného provázku a šišek,……….

Rytmus kresby v plenéru

Sedáme si každý pod svůj rámeček a pokoušíme se tužkou a posléze uhlem zachytit rytmus popraskané kůry na připravený papír.  Zjišťujeme, jaké nám vznikají krásné krajiny na papíře a zda opravdu odpovídají originálů. Zároveň si povídáme o rozdílu kresby tužkou a uhlem. Zkoušíme i štrafování uhlem přes papír na kůře a dokreslování tužkou. Končíme opět společným hodnocením a hádáním, která kůra patří kterému stromu.

Symboly letokruhu

Kruh a strom – často používané symboly života. Konec života stromu je nejen postupné

usychání, ale i zásah zvenčí člověkem. Zůstane po něm pařez se svým vzkazem

v letokruzích. Vysvětlujeme si, co jsou letokruhy, jak se počítá stáří stromu, proč jsou letokruhy různě široké, jak staré stromy jsme viděli a co o nich vlastně víme (společná živá diskuze a předávání informací v kruhu).

Společně na velký balící papír postupně jeden po druhém kreslíme tužkou (různě tvrdou i ořezanou) letokruhy a zapisujeme na nich, kdy se kdo narodil (nejen sebe, ale i sourozence, mámu, tátu……)

Obrovský padesátiletý (větší papír jsme neměli) letokruh si pověsíme a zkoumáme, kdo je nejmladší a kdo je nejstarší……… V plánu byla ještě stavba kruhů, letokruhů v zahradě ze šišek.

Moje ruce – strom

Naše ruce nám připomínají strom. Zkoušíme si rovné košaté stromy, stromy ve větru, zlomené stromy, úzké stromy – a zároveň si procvičujeme prsty, klouby. (společná hra, kdy si děti vymýšlejí různé varianty – stínové divadlo)

Vybíráme z nafocených xeroxů (A4) kůr různých stromů, přiložíme a obkreslíme naší ruku, která se stane stromem. Parafráze na fotografii starého stromu. Pomocí koláže ze zbylých odstřižků  stříháme a dolepujeme další větve a opravdové listy….

Strašidelný strom

Co všechno opadává ze stromu? Utvoříme si sbírku  různých opadaných suchých větviček, klacíků, šišek, kůr, suché trávy, které leží pod  stromy. Povídáme si o vzniku strašidelných  pohádek. O tmě, strachu a pracující fantazii, pohybujících a vrzajících stromech v šeru. Děti vypráví svoje zážitky a na začerněné kartony vytvářejí ze svých sbírek skládájí strašidelné stromy a pohádkové bytosti. (další druh plastických koláží z různých materiálů – přírodnin)

Je však parný letní den a sluníčko všechen strach vyhání. Opět hodnocení dětí o nejstrašidelnější strom. Nesmí se hodnotit svůj výtvor.

Vytváříme papírovou batiku.  Zastříkáme barvou a po zaschnutí sesbíráme větvičky a pod nimi zůstanou světlá místa.  Pozitiv i negativ. Znova hodnotíme a výsledky jsou zcela jiné než při prvním hodnocení…….

Sportovní Šiška

Ze zbylých šišek vymýšlíme společně různé soutěže na protáhnutí těla výtvarníka.

Např. hod šišky do dálky, hod šišky do košíku, v daném časovém úseku posbírání největšího počtu šišek atd.

Na mnoho nápadů se nedostalo času, tak snad někdy příště…….

Děkuji panu řediteli za uskutečnění letních dílen, všem dětem, lektorům, paní uklízečce, kuchařkám a krásnému počasí…

Jitka Jeslínková